A A A Wersja kontrastowa

Aktualności

Bank ogłasza przetarg na wdrożenie produktu „Wejście kapitałowe” w województwie pomorskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania produktu finansowego „Wejście kapitałowe” w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+.

Przetarg kierowany jest m.in. do podmiotów zarządzających Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi („AFI”) oraz spółek zarządzających portfelami inwestycyjnymi AFI, w szczególności do towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy kapitałowych oraz konsorcjów...

Kolejne pożyczki z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+

Pomorscy przedsiębiorcy mogą już skorzystać z pożyczek inwestycyjnych i pożyczek profilowanych udostępnianych ze środków Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, która bezpośrednio udzielać będzie wsparcia firmom w regionie. W tym rozdzianiu do pomorskich przedsiębiorstw trafi 23 mln zł.

Pożyczki (obie o wartości od 300 tys. do 1 mln zł) służyć mają finansowaniu przedsięwzięć rozwojowych MŚP, poprawiających potencjał...

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące pożyczek unijnych

Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie z Głównymi oraz Lokalnymi Punktami Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza na cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców dotyczących finansowania biznesu oraz produktów oferowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014- 2020.

Spotkania planowane są na okres październik- grudzień.

Z przyjemnością informujemy, że byliśmy już:

- 04.10- Łódź
- 16.10- Wrocław
- 17.10- Legnica
- 18.10- Skierniewice
- 19.10- Brzeg

Nie zwlekaj i już dziś potwierdź...

Unijne pożyczki z projektu Lubuski Filar 2020 już dostępne dla firm

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał pierwsze umowy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, która udzielać będzie lubuskim przedsiębiorcom wsparcia w formie niskoprocentowych pożyczek. W puli dla firm znajduje się aż 17 mln zł.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z Pożyczki małej (o wartości do 500 tys. zł) oraz Pożyczki dużej (od 500 tys. do 2 mln zł). Środki służyć mają finansowaniu inwestycji rozwojowych wspierających poszerzanie działalności o innowacyjne produkty lub usługi. Szczególnie...

66 mln zł trafi do przedsiębiorców z sektora MŚP w zachodniopomorskim, lubelskim i podkarpackim

​Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał kolejne umowy z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 66 mln zł. Środki posłużą wzmocnieniu innowacyjności i konkurencyjności firm na lokalnych rynkach.

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw to jeden z najważniejszych filarów strategii naszego banku, dlatego bardzo cieszą mnie  kolejne umowy podpisane z pośrednikami finansowymi.  

Dzięki tym umowom przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po preferencyjne pożyczki na zwiększenie konkurencyjności swoich...

39 mln zł na rozwój i innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw w zachodniopomorskim. Startuje projekt Jeremie 2

Pomorze Zachodnie dołączyło do regionów, w których przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą skorzystać z niskoprocentowych pożyczek z projektu „Jeremie 2”. Dostępne w tym rozdaniu środki o łącznej wartości 39 mln zł posłużą wzmocnieniu konkurencyjności firm na lokalnym rynku oraz podniesieniu ich zdolności do tworzenia nowych produktów i usług.

29 września Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dwie umowy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości na łączną kwotę 39 mln zł. Fundacja, pełniąca rolę...

Prawie 8,5 mln zł dla bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie łódzkim

Bank Gospodarstwa Krajowego powierzył Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości 7 mln zł na preferencyjne pożyczki dla osób chcących założyć swój biznes, w tym także osób bezrobotnych. Polska Fundacja Przedsiębiorczości dodatkowo zasili fundusz pożyczkowy własnymi pieniędzmi, dzięki czemu na wsparcie łódzkiego rynku pracy trafi blisko 8,5 mln zł.

Z funduszu mogą skorzystać osoby powyżej 29. roku życia chcące rozpocząć działalność gospodarczą. Wsparcie mogą przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych...

50 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie kujawsko- pomorskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie kujawsko – pomorskim
w ramach Projektu 1.2.2 „Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe” oraz 1.5.1 „Pożyczki
dla MŚP na nowe modele biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i...

32 mln zł na termomodernizację i zwiększenie efektywności energetycznej w województwie opolskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił dwa przetargi nieograniczone na wybór Pośredników Finansowych w województwie opolskim.

Przetargi kierowane są przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych. Ich zadaniem będzie uruchomienie instrumentów:

  • Pożyczka termomodernizacyjna – w ramach której pośrednicy udzielać będą wsparcia spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym...

31 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie kujawsko- pomorskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie kujawsko – pomorskim w ramach Projektu „1.4.1 - Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem...

Uruchamiamy wsparcie dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska, Wielkopolski i województwa opolskiego

W ostatnim czasie podpisaliśmy aż 14 umów z pośrednikami finansowymi. Do firm z Dolnego Śląska, Opola i Wielkopolski trafi 214 milionów złotych. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z niskoprocentowych pożyczek udostępnianych z projektu "Inwestycje, Innowacje, Energetyka" (w województwie dolnośląskim), "Przedsiębiorcze opolskie" (w województwie opolskim) oraz Jeremie 2 (w Wielkopolsce). Projekty zasilane są ze środków z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014- 2020.

Podpisaliśmy łącznie 14...

129 milionów dla małych i średnich przedsiębiorców z łódzkiego i małopolskiego - Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z pośrednikami finansowymi

Województwo łódzkie oraz małopolskie to kolejne regiony, które udostępnią przedsiębiorcom z sektora MŚP pożyczki oferowane z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

W Łódzkim projekt niskooprocentowanych instrumentów zwrotnych kontynuowany będzie pod nazwą „Jeremie 2”. W Małopolsce natomiast pożyczki udzielane będą z projektu „Małopolska pożyczka”.  Cel projektów w każdym województwie jest ten sam - wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firm na lokalnym rynku oraz zdolności do...

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w projekcie Jeremie 2

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości dołączyła do projektu Jeremie 2 podpisując 8 września br. umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na pełnienie roli pośrednika finansowego w Wielkopolsce. Wartość umowy to 16 mln zł. Działanie ma na celu wspieranie regionu poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności lokalnych przedsiębiorców. Jest to już czwarta umowa zawarta w ramach projektu Jeremie 2, który realizowany jest przez BGK ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

34,4 mln zł na zwiększenie efektywności energetycznej w podlaskich przedsiębiorstwach

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie podlaskim.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym między innymi do banków spółdzielczych i komercyjnych oraz funduszy pożyczkowych. Ich zadaniem będzie uruchomienie instrumentu finansowego Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na...

Wkrótce pierwsze pożyczki z projektu JEREMIE 2 trafią do wielkopolskich przedsiębiorstw

Województwo wielkopolskie zdecydowało się kontynuować współpracę z naszym bankiem na wdrażanie instrumentów finansowych ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020. W środę BGK podpisał pierwsze umowy z pośrednikami finansowymi, którzy oferować będą wielkopolskim przedsiębiorcom pożyczki z projektu Jeremie 2. Łączna pula środków, która jest w dyspozycji Funduszu Funduszy zarządzanego przez BGK to 516,78 mln zł.

Projekt Jeremie 2 to kontynuacja Inicjatywy JEREMIE, wdrażanej w...

1 .... 8 9 10 11