A A A Wersja kontrastowa

Aktualności

129 milionów dla małych i średnich przedsiębiorców z łódzkiego i małopolskiego - Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z pośrednikami finansowymi

Województwo łódzkie oraz małopolskie to kolejne regiony, które udostępnią przedsiębiorcom z sektora MŚP pożyczki oferowane z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

W Łódzkim projekt niskooprocentowanych instrumentów zwrotnych kontynuowany będzie pod nazwą „Jeremie 2”. W Małopolsce natomiast pożyczki udzielane będą z projektu „Małopolska pożyczka”.  Cel projektów w każdym województwie jest ten sam - wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firm na lokalnym rynku oraz zdolności do...

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w projekcie Jeremie 2

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości dołączyła do projektu Jeremie 2 podpisując 8 września br. umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na pełnienie roli pośrednika finansowego w Wielkopolsce. Wartość umowy to 16 mln zł. Działanie ma na celu wspieranie regionu poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności lokalnych przedsiębiorców. Jest to już czwarta umowa zawarta w ramach projektu Jeremie 2, który realizowany jest przez BGK ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

34,4 mln zł na zwiększenie efektywności energetycznej w podlaskich przedsiębiorstwach

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie podlaskim.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym między innymi do banków spółdzielczych i komercyjnych oraz funduszy pożyczkowych. Ich zadaniem będzie uruchomienie instrumentu finansowego Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na...

Wkrótce pierwsze pożyczki z projektu JEREMIE 2 trafią do wielkopolskich przedsiębiorstw

Województwo wielkopolskie zdecydowało się kontynuować współpracę z naszym bankiem na wdrażanie instrumentów finansowych ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020. W środę BGK podpisał pierwsze umowy z pośrednikami finansowymi, którzy oferować będą wielkopolskim przedsiębiorcom pożyczki z projektu Jeremie 2. Łączna pula środków, która jest w dyspozycji Funduszu Funduszy zarządzanego przez BGK to 516,78 mln zł.

Projekt Jeremie 2 to kontynuacja Inicjatywy JEREMIE, wdrażanej w...

BGK planuje podpisać pierwsze umowy z pośrednikami finansowymi w Wielkopolsce

30 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, BGK podpisze trzy umowy z pośrednikami finansowymi –  Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o., Fundacją Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oraz Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA w Nowej Rudzie. Ww. instytucje będą udzielać bezpośredniego wsparcia firmom w regionie. W całości zostanie ono przeznaczone na rozwój regionu, szczególnie lokalnej przedsiębiorczości. 

92 mln zł na zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w województwie małopolskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie małopolskim.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym między innymi do banków spółdzielczych i komercyjnych oraz funduszy pożyczkowych. Ich zadaniem będzie uruchomienie instrumentu finansowego Pożyczka na efektywność energetyczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata...

138 mln zł na rewitalizację miast i odnowę obszarów wiejskich w województwie małopolskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie małopolskim.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym między innymi do banków spółdzielczych i komercyjnych oraz funduszy pożyczkowych. Ich zadaniem będzie uruchomienie instrumentu finansowego Pożyczka na rewitalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Środki...

Bank rozpoczyna współpracę z bankami spółdzielczymi w dystrybucji pożyczek dla przedsiębiorców

Konsorcjum Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu i Żuławskiego Banku Spółdzielczego dołączyło do grona instytucji, które udzielać będą pomorskim przedsiębiorcom wsparcia z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Projekt ten realizowany jest przez BGK ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W piątek w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, nasz Bank podpisał trzecią umowę z konsorcjum Żuławskiego Banku Spółdzielczego i Banku...

Ruszają środki dla pomorskich przedsiębiorców

Województwo pomorskie jako pierwsze zdecydowało się kontynuować współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na wdrażanie instrumentów finansowych z Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego 2014-2020. Łączna pula środków, która będzie w dyspozycji zarządzanego przez BGK Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, to 408,41 mln zł.

9 sierpnia br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, BGK podpisał dwie umowy z pośrednikami finansowymi, którzy będą oferować wsparcie bezpośrednio firmom w regionie....

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych Pośredników Finansowych w województwie pomorskim

W związku z realizacją umowy podpisanej między Zarządem Województwa Pomorskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na mocy której Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+,  w dniu 30 czerwca 2017 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana w ramach Funduszu Funduszy Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+.

Bank Gospodarstwa Krajowego ma...

28 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie podlaskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór pośredników finansowych w województwie podlaskim.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie uruchomienie instrumentów finansowych, w ramach których udzielany będzie produkt finansowy „Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe” w ramach Regionalnego Programu...

78 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie lubelskim.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie uruchomienie instrumentów finansowych, w ramach których udzielane będą produkty finansowe „Pożyczka mała”, „Pożyczka duża” w ramach Regionalnego Programu...

50 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie podkarpackim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie podkarpackim.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie uruchomienie instrumentu finansowego „Pożyczka Standardowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020....

120 mln na rozwój przedsiębiorczości i na działalność badawczo-rozwojową w województwie pomorskim

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił przetargi nieograniczone dla instytucji finansowych na uruchomienie instrumentów finansowych „Pożyczka na innowacje” w dniu 28 czerwca 2017 r. oraz „Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana” w dniu 30 czerwca 2017 r.

Przetargi kierowane są do instytucji finansowych, w tym banków, banków spółdzielczych czy funduszy pożyczkowych oraz innych pożyczkodawców, których zadaniem będzie ustanowienie Instrumentów Finansowych, odpowiednio „Pożyczka na innowacje”...

Podpisanie umowy o finansowaniu z województwem świętokrzyskim

30 czerwca 2017 roku Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł dwie umowy o finansowaniu z samorządem województwa świętokrzyskiego oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy na podstawie których zarządzać będzie funduszami unijnymi w regionie. Na instrumenty zwrotne dla MŚP i osób rozpoczynających działalność gospodarczą przeznaczone zostanie 285,5 mln zł. Województwo świętokrzyskie jest 15. regionem, który rozpoczął współpracę z BGK przy wdrażaniu zwrotnych instrumentów finansowych  pochodzących z regionalnych...

1 .... 8 9 10