A A A Wersja kontrastowa

Aktualności

Rusza nabór wniosków o pożyczkę rewitalizacyjną w pomorskim

OGŁOSZENIE

NABÓR WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE (POŻYCZKĘ REWITALIZACYJNĄ)

Z PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014–2020 (RPO WP 2014–2020)

 

Działanie 8.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zapraszają na spotkanie inaugurujące nabór wniosków o preferencyjną pożyczkę na przedsięwzięcia...

Pożyczka na innowacje – podsumowanie spotkania dla pomorskich przedsiębiorców

25 stycznia w Gdańsku wraz z Urzędem Marszałkowskim oraz Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA zorganizowaliśmy spotkanie dla przedsiębiorców pt. Pomorze Przyszłości – pożyczka na innowacje dla pomorskich przedsiębiorstw.

Rozmawialiśmy o finansowaniu dla mikro, małych i średnich firm prowadzących działalność B+R (Badania i Rozwój) oraz szansach, jakie dają inwestycje w innowacyjne rozwiązania. Przedstawiliśmy również ofertę wsparcia tego rodzaju projektów środkami z Pożyczki na...

Nawet 200 mln zł na efektywność energetyczną i rewitalizację w Małopolsce

Dzięki tym niskooprocentowanym pożyczkom, uda się odnowić przestarzałe instalacje w budynkach mieszkalnych, podpiąć je do miejskiego ogrzewania, zbudować nowe żłobki, przedszkola czy wyremontować drogi w całej Małopolsce – w sumie do rozdysponowania w ten sposób jest aż nawet 200 mln zł. Z tej pomocy na rewitalizację i poprawę efektywności energetycznej będą mogły skorzystać małopolskie firmy, instytucje i organizacje. W czwartek marszałek Jacek Krupa, wicemarszałek Stanisław Sorys oraz...

Udostępniliśmy unijne pożyczki w kujawsko-pomorskim

Podpisaliśmy pierwsze umowy z instytucjami finansującymi na dystrybucję trzech produktów w województwie kujawsko-pomorskim. Tym samym uruchomiliśmy aż 58 mln zł wsparcia dla przedsiębiorstw z tego regionu. Środki unijne posłużą wzmocnieniu innowacyjności i konkurencyjności firm.

​Finansowane będą głównie inwestycje przedsiębiorstw z sektora MŚP. Firmy te będą mogły przeznaczyć środki na działania badawczo-rozwojowe, zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwój w skali...

Jeszcze więcej środków na rozwój przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim oraz pomorskim

Informujemy, że w dniu  23.12.2017 r. opublikowane zostały dwa Postępowania:

  • nr DZZK/150/DIF/2017 na realizację zamówienia "Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na efektywność energetyczną w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020"

Link do całej dokumentacji na stronie tutaj.

  • nr DZZK/153/DIF/2017 na realizacje zamówienia "Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Poręczenie w...

Wspieramy rozwój firm w kolejnych regionach

Ostatnio podpisaliśmy umowy z instytucjami finansującymi w pięciu województwach: lubelskim, opolskim, podlaskim, pomorskim i podkarpackim. Oferujemy środki na inwestycje związane z termomodernizacją, efektywnością energetyczną i działalnością badawczo-rozwojową MŚP. Do przedsiębiorców trafi łącznie prawie 120 mln złotych.

Wspieramy rozwój wielkopolskich firm

Informujemy, że w dniu wczorajszym, tj. 19.12.2017 r. opublikowane zostało Postępowanie nr  DZZK/148/DIF/2017 na realizację zamówienia: „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Poręczenie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Link do całej dokumentacji na stronie tutaj.

Otwarcie ofert planowane jest na 25 stycznia 2018 r.

34 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie opolskim

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 06.12.2017 r. opublikowane zostało Postępowanie nr DZZK/137/DIF/2017 na realizację zamówienia: „Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka na Odnawialne Źródła Energii” – Działanie 3.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”.

Termin składania ofert upływa 17.01.2018 r. o godzinie 11:00.

Link do całej dokumentacji na stronie tutaj.

Wspieramy innowacje i rozwój podlaskich i lubuskich przedsiębiorców

Firmy z województwa lubuskiego i podlaskiego mogą już skorzystać z pożyczek unijnych, który posłużą ich rozwojowi, zwłaszcza w początkowym okresie działalności. W województwie lubuskim ze wsparcia skorzystają również przedsięwzięcia innowacyjne. Do rozdysponowania są 83 mln zł. To pierwsze transakcje realizowane przez instytucje finansowe w tych województwach z wykorzystaniem funduszy europejskich z budżetu na lata 2014-2020.

​Nowe umowy pozwolą lubuskim i podlaskim przedsiębiorcom wdrożyć...

Podsumowanie konferencji „Giełda produktów finansowych” w Poznaniu i Łodzi

20 i 23 listopada br. w Poznaniu i Łodzi, odbyły się konferencje pt. „Giełda produktów finansowych – pożyczki unijne w ramach Jeremie 2 jako atrakcyjna forma finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach środków unijnych”. Spotkania te, organizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Urzędy Marszałkowskie Województwa Wielkopolskiego i Łódzkiego, dedykowane są przedsiębiorcom szukającym możliwości rozwinięcia działalności gospodarczej. 

Celem konferencji, które zgromadziły...

Kolejne środki dla pomorskich firm

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym (28.11. br.)  Menadżer Funduszu Funduszy podpisał kolejną Umowę Operacyjną z Pośrednikiem Finansowym:  konsorcjum ECDF S. A. oraz MEGA SONIC S.A wyłonionym w ramach postępowania przetargowego nr DZZK/34/DIF/2017 pn. „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Pożyczka Inwestycyjna” i „Pożyczka Profilowana ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na kwotę 37 mln zł (w tym 25 mln zł Pożyczka...

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w województwie pomorskim

Zapraszamy na:

spotkanie informacyjne

„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – możliwości finansowania przedsięwzięć w perspektywie finansowej 2014-2020”

które odbędzie się 1 grudnia 2017 r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27, Gdańsk.

 

Formularz rejestracyjny dostępny jest tutaj.

 

100 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie warmińsko- mazurskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie warmińsko- mazurskim w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” RPO WiM 2014-2020 Poddziałanie 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF) oraz 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 ...

17,7 mln zł dla osób chcących otworzyć własny biznes na Pomorzu Zachodnim

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z Pośrednikiem Finansowym, który bezpośrednio będzie udzielać wsparcia osobom chcącym założyć działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach zawartych umów BGK powierzył Konsorcjum ECDF S.A i MEGA SONIC S.A kwotę w wysokości 15,7 mln zł, która zostanie uzupełniona o wkład własny Konsorcjum w wysokości niemal 2 mln zł. Środki te pozwolą na utworzenie 280 nowych miejsc pracy w regionie.

O niskooprocentowane pożyczki mogą...

15 mln zł na efektywność energetyczną w województwie lubuskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania produktu finansowego „Pożyczka na efektywność energetyczną” w ramach projektu Lubuski Filar 2020.

Przetarg kierowany jest m.in. do funduszy pożyczkowych i banków, których zadaniem będzie ustanowienie Instrumentu Finansowego „Pożyczka na efektywność energetyczną” skierowanego do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, JST oraz innych podmiotów...

1 .... 7 8 9 .... 11