A A A Wersja kontrastowa

Aktualności

100 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie warmińsko- mazurskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie warmińsko- mazurskim w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” RPO WiM 2014-2020 Poddziałanie 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF) oraz 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 ...

17,7 mln zł dla osób chcących otworzyć własny biznes na Pomorzu Zachodnim

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z Pośrednikiem Finansowym, który bezpośrednio będzie udzielać wsparcia osobom chcącym założyć działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach zawartych umów BGK powierzył Konsorcjum ECDF S.A i MEGA SONIC S.A kwotę w wysokości 15,7 mln zł, która zostanie uzupełniona o wkład własny Konsorcjum w wysokości niemal 2 mln zł. Środki te pozwolą na utworzenie 280 nowych miejsc pracy w regionie.

O niskooprocentowane pożyczki mogą...

15 mln zł na efektywność energetyczną w województwie lubuskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania produktu finansowego „Pożyczka na efektywność energetyczną” w ramach projektu Lubuski Filar 2020.

Przetarg kierowany jest m.in. do funduszy pożyczkowych i banków, których zadaniem będzie ustanowienie Instrumentu Finansowego „Pożyczka na efektywność energetyczną” skierowanego do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, JST oraz innych podmiotów...

Bank ogłasza przetarg na wdrożenie produktu „Wejście kapitałowe” w województwie pomorskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania produktu finansowego „Wejście kapitałowe” w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+.

Przetarg kierowany jest m.in. do podmiotów zarządzających Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi („AFI”) oraz spółek zarządzających portfelami inwestycyjnymi AFI, w szczególności do towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy kapitałowych oraz konsorcjów...

Kolejne pożyczki z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+

Pomorscy przedsiębiorcy mogą już skorzystać z pożyczek inwestycyjnych i pożyczek profilowanych udostępnianych ze środków Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, która bezpośrednio udzielać będzie wsparcia firmom w regionie. W tym rozdzianiu do pomorskich przedsiębiorstw trafi 23 mln zł.

Pożyczki (obie o wartości od 300 tys. do 1 mln zł) służyć mają finansowaniu przedsięwzięć rozwojowych MŚP, poprawiających potencjał...

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące pożyczek unijnych

Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie z Głównymi oraz Lokalnymi Punktami Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza na cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców dotyczących finansowania biznesu oraz produktów oferowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014- 2020.

Spotkania planowane są na okres październik- grudzień.

Z przyjemnością informujemy, że byliśmy już:

- 04.10- Łódź
- 16.10- Wrocław
- 17.10- Legnica
- 18.10- Skierniewice
- 19.10- Brzeg

Nie zwlekaj i już dziś potwierdź...

Unijne pożyczki z projektu Lubuski Filar 2020 już dostępne dla firm

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał pierwsze umowy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, która udzielać będzie lubuskim przedsiębiorcom wsparcia w formie niskoprocentowych pożyczek. W puli dla firm znajduje się aż 17 mln zł.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z Pożyczki małej (o wartości do 500 tys. zł) oraz Pożyczki dużej (od 500 tys. do 2 mln zł). Środki służyć mają finansowaniu inwestycji rozwojowych wspierających poszerzanie działalności o innowacyjne produkty lub usługi. Szczególnie...

66 mln zł trafi do przedsiębiorców z sektora MŚP w zachodniopomorskim, lubelskim i podkarpackim

​Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał kolejne umowy z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 66 mln zł. Środki posłużą wzmocnieniu innowacyjności i konkurencyjności firm na lokalnych rynkach.

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw to jeden z najważniejszych filarów strategii naszego banku, dlatego bardzo cieszą mnie  kolejne umowy podpisane z pośrednikami finansowymi.  

Dzięki tym umowom przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po preferencyjne pożyczki na zwiększenie konkurencyjności swoich...

39 mln zł na rozwój i innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw w zachodniopomorskim. Startuje projekt Jeremie 2

Pomorze Zachodnie dołączyło do regionów, w których przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą skorzystać z niskoprocentowych pożyczek z projektu „Jeremie 2”. Dostępne w tym rozdaniu środki o łącznej wartości 39 mln zł posłużą wzmocnieniu konkurencyjności firm na lokalnym rynku oraz podniesieniu ich zdolności do tworzenia nowych produktów i usług.

29 września Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dwie umowy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości na łączną kwotę 39 mln zł. Fundacja, pełniąca rolę...

Prawie 8,5 mln zł dla bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie łódzkim

Bank Gospodarstwa Krajowego powierzył Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości 7 mln zł na preferencyjne pożyczki dla osób chcących założyć swój biznes, w tym także osób bezrobotnych. Polska Fundacja Przedsiębiorczości dodatkowo zasili fundusz pożyczkowy własnymi pieniędzmi, dzięki czemu na wsparcie łódzkiego rynku pracy trafi blisko 8,5 mln zł.

Z funduszu mogą skorzystać osoby powyżej 29. roku życia chcące rozpocząć działalność gospodarczą. Wsparcie mogą przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych...

50 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie kujawsko- pomorskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie kujawsko – pomorskim
w ramach Projektu 1.2.2 „Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe” oraz 1.5.1 „Pożyczki
dla MŚP na nowe modele biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i...

32 mln zł na termomodernizację i zwiększenie efektywności energetycznej w województwie opolskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił dwa przetargi nieograniczone na wybór Pośredników Finansowych w województwie opolskim.

Przetargi kierowane są przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych. Ich zadaniem będzie uruchomienie instrumentów:

  • Pożyczka termomodernizacyjna – w ramach której pośrednicy udzielać będą wsparcia spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym...

31 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie kujawsko- pomorskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie kujawsko – pomorskim w ramach Projektu „1.4.1 - Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem...

Uruchamiamy wsparcie dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska, Wielkopolski i województwa opolskiego

W ostatnim czasie podpisaliśmy aż 14 umów z pośrednikami finansowymi. Do firm z Dolnego Śląska, Opola i Wielkopolski trafi 214 milionów złotych. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z niskoprocentowych pożyczek udostępnianych z projektu "Inwestycje, Innowacje, Energetyka" (w województwie dolnośląskim), "Przedsiębiorcze opolskie" (w województwie opolskim) oraz Jeremie 2 (w Wielkopolsce). Projekty zasilane są ze środków z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014- 2020.

Podpisaliśmy łącznie 14...

129 milionów dla małych i średnich przedsiębiorców z łódzkiego i małopolskiego - Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z pośrednikami finansowymi

Województwo łódzkie oraz małopolskie to kolejne regiony, które udostępnią przedsiębiorcom z sektora MŚP pożyczki oferowane z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

W Łódzkim projekt niskooprocentowanych instrumentów zwrotnych kontynuowany będzie pod nazwą „Jeremie 2”. W Małopolsce natomiast pożyczki udzielane będą z projektu „Małopolska pożyczka”.  Cel projektów w każdym województwie jest ten sam - wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firm na lokalnym rynku oraz zdolności do...

1 .... 6 7 8 9