A A A Wersja kontrastowa

Aktualności

Program Jeremie2 ponownie rusza w woj. mazowieckim. Bank podpisał umowę o finansowaniu na kwotę blisko 300 mln zł

Dnia 14 czerwca Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Środki finansowe w postaci instrumentów zwrotnych zostaną udostępnione przedsiębiorstwom z sektora MŚP na realizację projektów inwestycyjnych prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego. Finansowanie służyć ma przede wszystkim...

Szkolenia dla pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Na przełomie maja i czerwca Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, przeprowadził w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014 – 2020 szkolenia dla pracowników Głównych oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Szkolenia, które odbyły się w 11 województwach, tj. dolnośląskim, łódzkim, zachodniopomorskim, podlaskim, lubelskim, małopolskim, wielkopolskim, podkarpackim, lubuskim, opolskim i pomorskim, zgromadziły łącznie około 150 osób. Wśród...

Podpisanie umowy o finansowanie z Województwem Warmińsko-Mazurskim

Dnia 29 maja Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Środki finansowe w postaci instrumentów zwrotnych zostaną udostępnione przedsiębiorstwom z sektora MŚP na realizację projektów inwestycyjnych prowadzonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Pomoc finansową...

90 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie dolnośląskim.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie uruchomienie instrumentu finansowego, takiego jak „Pożyczka Rozwojowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata...

78 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie opolskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie opolskim.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie uruchomienie instrumentów finansowych, w ramach których udzielane będą produkty finansowe „Mała Pożyczka Inwestycyjna”, „Duża Pożyczka Inwestycyjna” w ramach Reg...

120 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie wielkopolskim.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie uruchomienie instrumentów finansowych, takich jak „Mikropożyczka” i  „Pożyczka Rozwojowa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na...

63 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie małopolskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie małopolskim.

Przetarg kierowany są przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie uruchomienie instrumentów finansowych, takich jak „Pożyczka"  i „Pożyczka dla Start-upów" i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

100 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie łódzkim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie łódzkim.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie uruchomienie instrumentów finansowych, w ramach których udzielane będą produkty finansowe takich jak „Mikropożyczka Inwestycyjno-Obrotowa”, „Pożyczka...

90 milionów złotych na rozwój przedsiębiorczości w województwie pomorskim

21 marca br. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił przetarg nieograniczony dla instytucji finansowych na uruchomienie produktów finansowych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa: „Mikropożyczka” i „Pożyczka Rozwojowa”.

Przetarg kierowany jest do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie ustanowienie Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka” oraz „Pożyczka Rozwojowa” skierowanych do przedsiębiorców...

1 .... 9 10 11