A A A Wersja kontrastowa

Nowy pośrednik finansowy w województwie pomorskim – POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

pdf

Chcesz wziąć kredyt na rozwój firmy, a nie masz kapitału? Pomoże Ci w tym nowy pośrednik finansowy – POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

30 lipca 2018 r. do grona pośredników finansowych w województwie pomorskim dołączył POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. To poręczyciel, który zabezpieczy kredyt bankowy, gdy firma nie ma dużego majątku lub kapitału. Dzięki temu możesz też dostać kredyt na lepszych warunkach.

Umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. została zawarta w związku z realizacją projektu „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)".

Poręczenie na prostych zasadach

Mechanizm poręczenia ułatwia mikro i małym firmom uzyskanie kredytu, pożyczki lub leasingu. To nowe możliwości dla tych przedsiębiorstw, które ze względu na brak historii kredytowej lub brak odpowiednich zabezpieczeń prawnych nie otrzymałby finansowania. Kredyt objęty poręczeniem pozwoli wdrożyć nowe rozwiązania w firmie, unowocześnić jej wyposażenie oraz zmodernizować środki produkcji. Możesz także starać się o środki na zaadoptowanie pomieszczeń wykorzystywanych w działalności oraz wyposażenie nowych stanowisk pracy lub doposażenie istniejących.

Wartość zabezpieczenia to nawet 500 tys. zł (do 1 mln zł) na okres do 7 lat. Kwota przekazanych POLFUNDowi środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa (4 mln zł) pozwoli na udzielenie 64 poręczeń o wartości 20 mln zł. Poręczenie pożyczki, kredytu lub leasingu przyznawane jest na prostych i przyjaznych zasadach. Wystarczy zgłosić się bezpośrednio do wybranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego instytucji, które pomogą przedsiębiorcy w procesie ubiegania się o kredyt.

Szczegółowe informacje o oferowanych produktach dostępne są na stronie Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ oraz na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.