A A A Wersja kontrastowa

Nowy Pośrednik Finansowy na Podlasiu!

pdf

Nowy Pośrednik finansowy sfinansuje inwestycje rozwojowe w województwie podlaskim!

W środę, 17 października 2018 r., Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę na kwotę 10 mln zł z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. Fundacja będzie pełniła rolę Pośrednika Finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Nowy Pośrednik będzie udzielał preferencyjnych pożyczek na finansowanie inwestycji rozwojowych w sektorze usług oraz zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (bez ograniczeń branżowych). Z pożyczek mogą skorzystać podlascy mikro i mali przedsiębiorcy.

Warunki oferowanego produktu są bardzo atrakcyjne. Przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę w kwocie do 1 mln zł, przy wkładzie własnym od 7,5%. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy, w tym możliwa jest 6 miesięczna karencja w spłacie kapitału. Oprocentowanie na warunkach preferencyjnych z pomocą de minimis jest korzystniejsze niż na zasadach rynkowych i wynosi 2,35% w skali roku. A do tego Pośrednik nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki.

Potrzebujesz funduszy na rozwój przedsiębiorstwa?

Dane Pośrednika:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

ul. T. Kościuszki 62, 16-400 Suwałki

tel. +48 87 565 13 86

www.frp.pl