A A A Wersja kontrastowa

Już 2000 wielkopolskich firm skorzystało z unijnych instrumentów zwrotnych z projektu Jeremie2

pdf

 

Wielkopolska to lider we wdrażaniu projektu Jeremie2 z regionalnych programów operacyjnych. Z preferencyjnych pożyczek i poręczeń unijnych skorzystało już 2000 firm, do których łącznie trafiło prawie 350 mln złotych. Środkami zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, a za ich dystrybucję w regionie odpowiadają instytucje finansujące. 

 

Wielkopolska to region, w którym najwięcej przedsiębiorców korzysta z pożyczek i poręczeń. Najczęściej ze zwrotnego finansowania korzystały dotąd mikroprzedsiębiorstwa (1604), a także małe (351) i średnie firmy (45). Co czwarte z nich to start-upy.

Do przedsiębiorców trafiło łącznie ponad 350 mln złotych. Pożyczki unijne stanowiły ponad 277 mln złotych, zaś poręczenia blisko 70 mln złotych. Najczęściej po unijne wsparcie sięgali przedsiębiorcy z branży handlu hurtowego i detalicznego (prawie ¼). Przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz działalność naukowa i techniczna – to branże, które znalazły się na dalszym miejscu.

Oferowane pożyczki i poręczenia kredytów bankowych z projektu Jeremie2 to finansowanie zwrotne. Oznacza to, że po realizacji inwestycji i spłacie zaciągniętych przez przedsiębiorców zobowiązań, środki unijne będą wykorzystywane na wsparcie kolejnych przedsięwzięć.

 

Pobudzanie przedsiębiorczości to jeden z priorytetów Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki pieniądzom unijnym można zrealizować innowacyjny pomysł, sfinansować rozwój swojego potencjału biznesowego, np. zakup maszyn, środków transportu lub uruchomienie nowego punktu sprzedaży. Za każdą z wielkopolskich 2000 firm, które uzyskały wsparcie, stoi wyjątkowa historia lokalnego biznesu. Cieszymy się, że możemy wspierać ich rozwój – mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Preferencyjne pożyczki i poręczenia to wsparcie szczególnie dla przedsiębiorców, którzy poszukują kapitału na rozwój i innowacje w swojej firmie. Jest to także dobry sposób finansowania pomysłów na biznes dla tych, którzy dopiero rozpoczynają lub krótko prowadzą działalność gospodarczą. Odbiorcami tego rodzaju wsparcia są więc startupy i firmy nie mające historii kredytowej, czy zabezpieczeń wymaganych przez banki komercyjne.

 

Szczegółowe informacje nt. unijnych pożyczek i poręczeń dostępne są tutaj