A A A Wersja kontrastowa

Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych - zapraszamy na spotkanie w Krakowie!

pdf

Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – pożyczka unijna na efektywność energetyczną.

W związku z powyższą ofertą Bank Gospodarstwa Krajowego, we współpracy z Zarządem Województwa Małopolskiego oraz Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie, pragnie serdecznie zaprosić przedstawicieli wymienionych instytucji do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 9 stycznia 2019 r. w Krakowie – Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, ul. Wielicka 72 B.

Poprawa warunków mieszkalnych lokatorów jest poważnym wyzwaniem, zwykle jest ono tym większe, im droższe. Niejednokrotnie straty efektywności energetycznej budynku, spowodowane chociażby starymi, nieszczelnymi drzwiami i oknami, przekładają się na zbyt wysokie rachunki za ogrzewanie. Rozwiązanie problemów mieszkalnych wymaga podjęcia niezwłocznych działań, jednakże nie za cenę nadmiernego zadłużenia wspólnoty, której jest się reprezentantem. 

Czy jest zatem jakiś sposób, aby tanio wyremontować budynki i tym samym zadowolić lokatorów, upominających się o poprawę stanu obiektów mieszkalnych oraz obniżenie wysokich opłat za ogrzewanie? Jest – pożyczka unijna na poprawę efektywności energetycznej, udzielana na preferencyjnych warunkach:

  • spółdzielniom mieszkaniowym,
  • wspólnotą mieszkaniowym,
  • Towarzystwom Budownictwa Społecznego,
  • Jednostkom samorządu terytorialnego i podległym im podmiotom.

Pożyczki unijne, z przeznaczeniem na wsparcie efektywności energetycznej,
mogą stanowić źródło finansowania m.in. ocieplenia budynku, wymiany okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowy systemów wentylacji i  klimatyzacji, likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła, wykorzystania technologii OZE w budynkach. Pożyczki udzielane są na zasadach preferencyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego

Podczas wydarzenia uzyskają Państwo szczegółowe informacje nt. możliwości ubiegania się o pożyczkę na efektywność energetyczną, w tym w zakresie spełnienia wymogu przeprowadzenia audytu energetycznego. Przewidziany został również czas na indywidualne konsultacje z pracownikami Banku Gospodarstwa Krajowego, instytucji finansującej wsparcie – Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Prezesem Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych – Maciejem Surówką.

Zachęcamy do rejestracji Państwa uczestnictwa w spotkaniu (decyduje kolejność zgłoszeń) pod wskazanym adresem:

https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/spotkanie-informacyjne-gleboka-modernizacja-energetyczna-budynkow-wielorodzinnych-mieszkaniowych-pozyczka-unijna-na-efektywnosc-energetyczna

 Serdecznie zapraszamy!

Program spotkania informacyjnego pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – pożyczka unijna na efektywność energetyczną”.

 Agenda spotkania:

10:30 – 11:00

Rejestracja

11:00 –11:15

Powitanie uczestników, wprowadzenie w tematykę spotkania

11:15 –11:45

Prezentacja informacji na temat systemu wsparcia w formie pożyczek unijnych na efektywność energetyczną w województwie małopolskim – cz. I – Dyrektor Biura Departamentu Instrumentów Finansowych Maria Szufleńska, Ewa Janota, Michał Wiśniewski (Bank Gospodarstwa Krajowego)

11:45 –12:15

Prezentacja informacji na temat systemu wsparcia w formie pożyczek unijnych na efektywność energetyczną w województwie małopolskim – cz. II – Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych Marek Budzik, Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Finansowych Rafał Wdowicz (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.)

12:15 –12:30

Przerwa kawowa

12:30 –13:15

Prezentacja „Audyt Energetyczny Budynku” – Maciej Surówka, Prezes Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych, konsultacje indywidualne

13:15 –14:15

Prezentacja instytucji korzystającej z pożyczki na efektywność energetyczną, konsultacje indywidualne