A A A Wersja kontrastowa

Fundusz Wschodni nowym pośrednikiem finansowym w województwie podlaskim!

pdf

 

We wtorek, 25 września 2018 r.  Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z nowym Pośrednikiem Finansowym - Fundusz Wschodni Sp. z o.o. na kwotę 8 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Środki te, w postaci preferencyjnych pożyczek trafią do podlaskich mikro- i małych firm na finansowanie inwestycji rozwojowych w sektorze usług oraz zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach bez ograniczeń branżowych.

Warunki oferowanego produktu są bardzo atrakcyjne. Przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę w kwocie do 1 mln zł, na sfinansowanie do 92,5% wartości inwestycji. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy, w tym możliwa jest 6 miesięczna karencja w spłacie kapitału. Oprocentowanie na warunkach preferencyjnych z pomocą de minimis jest korzystniejsze niż na zasadach rynkowych i wynosi 2,35% w skali roku. Poza tym nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z udostępnieniem i obsługą tej formy wsparcia.

 

Gratulujemy!