A A A Wersja kontrastowa

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w projekcie Jeremie 2

pdf

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości dołączyła do projektu Jeremie 2 podpisując 8 września br. umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na pełnienie roli pośrednika finansowego w Wielkopolsce. Wartość umowy to 16 mln zł. Działanie ma na celu wspieranie regionu poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności lokalnych przedsiębiorców. Jest to już czwarta umowa zawarta w ramach projektu Jeremie 2, który realizowany jest przez BGK ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, obok Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG SA, Funduszu Regionu Wałbrzyskiego oraz Wielkopolskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,  oferować będzie dwa rodzaje produktów: Mikropożyczkę (do 100 tys. złotych) dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz Pożyczkę Rozwojową (do 500 tys. złotych) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które posłużą do finansowania przedsięwzięć rozwojowych na terenie województwa wielkopolskiego.

Więcej informacji nt. pełnej listy pośredników finansowych udzielających wsparcia w województwie wielkopolskim znajduje się na stronie: rpo.bgk.pl/posrednicy-finansowi/