A A A Wersja kontrastowa

E-akta już wdrożone. Sprawdź kto objęty jest nowymi przepisami.

pdf

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku przepisy e-akta to szansa dla polskich przedsiębiorców. Wprowadzone w ramach pakietu #100ZmianDlaFirm tzw. e-akta wniosły nowe możliwości. Zgodnie z nowymi przepisami, firmy mają obowiązek przechowywać akta pracownicza już nie 50, lecz 10 lat, a do tego mogą być one prowadzone w formie elektronicznej. Jak wpłynie to na prowadzenie przedsiębiorstw? Kto i ile może na tym zyskać?

Domyślne skrócenie okresu przechowywania akt personalnych tylko dla nowych pracowników

Nowelizacja niektórych ustaw, mająca na celu skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania akt pracowniczych, weszła w życia z początkiem tego roku. Tworzące ją przepisy, występujące wspólnie pod nazwą „e-akta”, skracają m.in. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat. Zmiany nie dotyczą jednak wszystkich zatrudnionych w Polsce pracowników. Domyślnie e-akta obejmuje jedynie te osoby, które zatrudnione zostały, lub dopiero zostaną zatrudnione, po wejściu w życie omawianych przepisów - po 1 stycznia 2019.

Dowiedz się więcej!