A A A Wersja kontrastowa

"Biznes, Samorząd, Rozwój Regionalny" - zakończyliśmy cykl Konferencji Regionalnych BGK

pdf

3 miesiące, 19 miast i 1 888 uczestników. Oto wyniki zakończonego 23 maja cyklu Konferencji Regionalnych, organizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

W maju z sukcesem zakończyliśmy cykl konferencji regionalnych BGK „Biznes. Samorząd. Rozwój regionalny”.   

 

Od marca do maja w 19 miastach Polski spotykaliśmy się blisko z 2000 przedstawicielami lokalnych władz i biznesu przybliżając możliwość skorzystania na poziomie regionalnym z programów rozwojowych wynikających ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

Każde ze spotkań było niepowtarzalnym wydarzeniem uwzględniającym specyfikę, potrzeby regionu i lokalnych przedsiębiorców. Była to okazja do spotkań z ekspertami Banku Gospodarstwa Krajowego, którzy zaprezentowali możliwości wspierania samorządu terytorialnego, jak również działających na ich terenie przedsiębiorców.

 

Regionalne konferencje BGK  umożliwiły stworzenie płaszczyzny do dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy trzema sferami: publiczną: poprzez zaangażowanie BGK i administracji centralnej, samorządu terytorialnego i przedsiębiorców. Jestem przekonany, że prelekcje, wykłady, warsztaty i indywidualne spotkania, jakie miały miejsce podczas regionalnych konferencji przełożą się na lepszą współpracę tych trzech sfer. – mówi Włodzimierz Dola, Dyrektor Biura Rozwoju Rynku Regionalnego BGK.

Wśród gości biorących udział w konferencjach znaleźli się przedstawiciele rządu i instytucji publicznych m.in. Andżelika Możdżanowska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik Rządu ds. MŚP, Paweł Cybulski - Wiceminister Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Paweł Szałamacha – członek Rady Polityki Pieniężnej. Ponadto parlamentarzyści (posłowie i senatorowie), marszałkowie województw, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast oraz kadra zarządzająca przedsiębiorców.


 

Organizacja regionalnych konferencji BGK było możliwe dzięki aktywnemu zaangażowaniu wielu jednostek BGK, w tym w szczególności Regionów z Dyrektorami Regionów na czele, Departamentu Projektów Sektorowych, Departamentu Kredytowych Programów Mieszkaniowych, Departamentu Funduszy Mieszkaniowych, Departamentu Instrumentów Finansowych, Departamentu Sektora Samorządowego, Departamentu Programów Europejskich, Departamentu Komunikacji i Marketingu, Departamentu Bankowości Transakcyjnej, Departamentu Finansowania Strukturalnego i wielu innych.

Konferencje Regionalne BGK objęte były Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Serdecznie dziękujemy, że byliście z nami !”