A A A Wersja kontrastowa

BGK na Forum Liderów Banków Spółdzielczych

pdf

17 i 18 września mieliśmy okazję uczestniczyć w obradach tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych - od lat największego spotkania banków spółdzielczych w Polsce, poświęconego istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W tym roku mieliśmy okazję wziąć udział w panelu i opowiedzieć o roli, jaką BGK pełni we wsparciu banków spółdzielczych, jako stymulatorów rozwoju lokalnego.

Motywem przewodnim tegorocznego Forum były wyzwania modernizacyjne bankowości spółdzielczej w dobie konsolidującego się rynku usług finansowych. Podczas dwudniowego forum uczestnicy dyskutowali o: Efektywności banków spółdzielczych na polskim rynku w dobie rosnącej konkurencji, konsolidacji rynku ubezpieczeniowego, szansach i zagrożeniach bankowości spółdzielczej w dobie digitalizacji, o nowoczesnej bankowości spółdzielczej, a także nowych trendach rynkowych w sprzedaży ubezpieczeń przez banki.

W drugim dniu wydarzenia odbył się m.in. panel dyskusyjny poświęcony bankom spółdzielczym w społecznościach lokalnych, czyli o tym,  jak instytucje finansowe stają wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. O roli BGK we wsparciu banków spółdzielczych jako stymulatorów lokalnego rozwoju mówiła Magdalena Typa, dyrektor Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego. 

 

− BGK oferuje wsparcie w ramach środków pozyskiwanych głównie z UE i w tej perspektywie finansowej jest do wydatkowania kwota 12 mld zł. Wsparcie ze strony BGK ma charakter uzupełniający w stosunku do oferty ze środków własnych banków – podkreśliła Magdalena Typa.

Pomoc jest ważna zwłaszcza tam, gdzie banki napotykają na nieakceptowalny poziom ryzyka. Magdalena Typa przedstawiła trzy metody współpracy z BGK. Jak przypomniała, BGK powierza instytucjom finansującym środki na wskazane cele.

W konferencji zorganizowanej przez Związek Banków Polskich wzięło udział ponad 500 osób – bankowców, przedstawicieli administracji rządowej i świata nauki. Nasza obecność na tego typu wydarzeniach pozwala nawiązywać nowe relacje biznesowe i budować wizerunek BGK jako partnera finansowego aktywnie wspierającego bankowość spółdzielczą, przedsiębiorczość i efektywne wykorzystanie programów rozwojowych.