A A A Wersja kontrastowa

92 mln zł na zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w województwie małopolskim

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie małopolskim.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym między innymi do banków spółdzielczych i komercyjnych oraz funduszy pożyczkowych. Ich zadaniem będzie uruchomienie instrumentu finansowego Pożyczka na efektywność energetyczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Środki z  pożyczki przeznaczone zostaną na finansowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym udzielanych na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i podległych im podmiotów.

Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach ww. postępowania wynosi 92 mln zł.

Więcej informacji nt. przetargu znajduje się tutaj.