A A A Wersja kontrastowa

90 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie dolnośląskim.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie uruchomienie instrumentu finansowego, takiego jak „Pożyczka Rozwojowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie finansowe przeznaczone będzie na inwestycje rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach oraz przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności sektora MŚP.

Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach ww. postępowania wyniesie 90 mln zł.

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją konkursową znajduje się tutaj.