A A A Wersja kontrastowa

78 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie opolskim

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie opolskim.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie uruchomienie instrumentów finansowych, w ramach których udzielane będą produkty finansowe „Mała Pożyczka Inwestycyjna”, „Duża Pożyczka Inwestycyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Wsparcie finansowe przeznaczone będzie na rozwój przedsiębiorstw z  sektora MŚP, w szczególności na projekty polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, ponadto na inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach ww. postępowania wyniesie 78 mln zł.

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją konkursową znajduje się tutaj.