A A A Wersja kontrastowa

78 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie lubelskim.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie uruchomienie instrumentów finansowych, w ramach których udzielane będą produkty finansowe „Pożyczka mała”, „Pożyczka duża” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Wsparcie finansowe przeznaczone będzie na rozwój przedsiębiorstw z  sektora MŚP, w tym m.in. na założenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnych, dywersyfikację produkcji.

Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach ww. postępowania wynosi 78 mln zł.

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją konkursową znajduje się tutaj