A A A Wersja kontrastowa

63 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie małopolskim

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie małopolskim.

Przetarg kierowany są przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie uruchomienie instrumentów finansowych, takich jak „Pożyczka"  i „Pożyczka dla Start-upów" i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

W województwie małopolskim wsparcie przeznaczone będzie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rozwój i rozbudowę przedsiębiorstw oraz zwiększenie skali ich działalności. Ponadto finansowane będę przedsięwzięcia umożliwiające wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.

Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach pierwszego postępowania wyniesie 63 mln zł.

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją przetargową znajduje się tutaj.