A A A Wersja kontrastowa

60 mln na działalność badawczo-rozwojową w województwie pomorskim - kolejny przetarg na Pośredników Finansowych!

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego dn. 3 listopada br. ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Wejście kapitałowe” w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+.

Przetarg kierowany jest do towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz spółek zarządzających portfelami inwestycyjnymi FIZAN, których zadaniem będzie ustanowienie Instrumentu Finansowego „Wejście kapitałowe” skierowanego do przedsiębiorstw realizujących inwestycje na terenie województwa pomorskiego.

Wsparcie w formie „Wejścia kapitałowego” ma na celu finansowanie rozwoju przedsiębiorstw, realizowanego w oparciu o działalność badawczo-rozwojową na wczesnych etapach gotowości technologicznej w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (na terenie województwa pomorskiego).

Łączna kwota środków udostępniona w ramach postępowania wyniesie co najmniej 60 mln zł. Termin składania ofert upływa w dniu 20 grudnia br.

Postępowanie  jest  realizowane przez BGK - Menadżera Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ - w ramach umowy zawartej z Zarządem Województwa Pomorskiego jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją przetargową znajduje się na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://bit.ly/2Udz01k