A A A Wersja kontrastowa

60 mln na działalność badawczo-rozwojową na Pomorzu! Ruszył przetarg na wybór instytucji finansujących.

pdf

 

Od 10 czerwca 2019 r. instytucje finansujące mogą zgłaszać swoje kandydatury w postępowaniu przetargowym na wdrażanie Instrumentu Finansowego „Wejście kapitałowe” w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+.

Instrument „Wejście kapitałowe” umożliwia pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania w zamian za przejęcie przez inwestora części udziałów w przedsiębiorstwie. Ma na celu finansowanie rozwoju przedsiębiorstw z innowacyjnym potencjałem, które realizują działania badawczo-rozwojowe. Produkt ten umożliwi wdrożenie nowych technologicznie produktów i usług, bądź nowatorskich zmian procesów i marketingu.

Instrument kapitałowy przeznaczony jest dla firm na wczesnych etapach gotowości technologicznej w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (na terenie województwa pomorskiego).

Łączna kwota środków udostępniona w ramach postępowania wyniesie co najmniej 60 mln zł. Instytucje finansujące swoje kandydatury mogą składać do 18 lipca 2019 r. do godz. 11:00.

Wejście kapitałowe jest już wdrażane przez instytucje finansujące w województwie podlaskim i lubelskim, a w drugiej połowie roku zacznie funkcjonować w województwie warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim oraz zachodniopomorskim.

Postępowanie  jest  realizowane przez BGK - Menadżera Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ w ramach umowy zawartej z Zarządem Województwa Pomorskiego jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją przetargową znajduje się na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem:

https://bgk.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/122645/wybor-posrednikow-finansowych-w-celu-wdrazania-instrumentu-finansowego-wejscie-kapitalowe-w-ramach-pomorskiego-funduszu-rozwoju-2020-1