A A A Wersja kontrastowa

50 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie podkarpackim

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie podkarpackim.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie uruchomienie instrumentu finansowego „Pożyczka Standardowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wsparcie finansowe przeznaczone będzie na rozwój przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach tego postępowania wyniesie 50 mln zł.

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją konkursową znajduje się tutaj