A A A Wersja kontrastowa

50 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie kujawsko- pomorskim

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie kujawsko – pomorskim
w ramach Projektu 1.2.2 „Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe” oraz 1.5.1 „Pożyczki
dla MŚP na nowe modele biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie  wdrożenie i zarządzanie Instrumentami Finansowymi pn.:

  • Pożyczka na B+R - wsparcie finansowe udzielane będzie Przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w zakresie finansowania rozwoju realizowanego w oparciu o działalność badawczo-rozwojową B+R (przeprowadzenie/pozyskanie) i ich wdrożenia.
  • Pożyczka na zmianę modelu biznesowego – wsparcie finansowe udzielane będzie Przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w zakresie umiędzynarodowienia prowadzonej działalności gospodarczej oraz zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie.

Kwota środków z Funduszu Funduszy przeznaczonych na cel w ramach ww. postępowania wynosi  50 000 000,00 PLN.

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją konkursową znajduje się tutaj.