A A A Wersja kontrastowa

34,4 mln zł na zwiększenie efektywności energetycznej w podlaskich przedsiębiorstwach

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie podlaskim.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym między innymi do banków spółdzielczych i komercyjnych oraz funduszy pożyczkowych. Ich zadaniem będzie uruchomienie instrumentu finansowego Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki z pożyczki przeznaczone zostaną na finansowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej
w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z obszaru województwa podlaskiego.

Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach ww. postępowania wynosi 34,4 mln zł.

Więcej informacji nt. przetargu znajduje się tutaj