A A A Wersja kontrastowa

32 mln zł na termomodernizację i zwiększenie efektywności energetycznej w województwie opolskim

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił dwa przetargi nieograniczone na wybór Pośredników Finansowych w województwie opolskim.

Przetargi kierowane są przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych. Ich zadaniem będzie uruchomienie instrumentów:

  • Pożyczka termomodernizacyjna – w ramach której pośrednicy udzielać będą wsparcia spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym zamierzającym inwestować w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przez nie zarządzanych. Łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych to 16 mln zł.
  • Pożyczka na efektywność energetyczną – kierowana do przedsiębiorstw z sektora MŚP zamierzających zmniejszyć energochłonność procesów produkcyjnych oraz zwiększyć efektywność energetyczną. Łączna pula środków dla firm to 16 mln zł.

Wsparcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji na temat przetargów znajduje się tutaj (pożyczka termomodernizacyjna) oraz tutaj (pożyczka na efektywność energetyczną).