A A A Wersja kontrastowa

31 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie kujawsko- pomorskim

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie kujawsko – pomorskim w ramach Projektu „1.4.1 - Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie  wdrożenie i zarządzanie Instrumentem Finansowym pn. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw. Wsparcie finansowe udzielane będzie Przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w celu rozwoju mikroprzedsiębiorstw działających na rynku nie dłużej niż 5 lat. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw będzie dedykowana wzmocnieniu podstawowej działalności przedsiębiorstwa, zwiększeniu zdolności produkcyjnych/ usługowych przedsiębiorstwa bądź przechodzeniu na nowe rynki produktowe.

Kwota środków z Funduszu Funduszy przeznaczonych na ten cel w ramach ww. postępowania wynosi 31 000 000,00 PLN.

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją konkursową znajduje się tutaj.