A A A Wersja kontrastowa

28 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie podlaskim

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór pośredników finansowych w województwie podlaskim.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie uruchomienie instrumentów finansowych, w ramach których udzielany będzie produkt finansowy „Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Wsparcie finansowe przeznaczone będzie na inwestycje rozwojowe w sektorze usług oraz zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach bez ograniczeń branżowych.

Łączna kwota środków, którą BGK zamierza przekazać wybranym w ramach postępowania przetargowego wykonawcom wyniesie 28 mln zł.

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją konkursową znajduje się tutaj.