A A A Wersja kontrastowa

17,7 mln zł dla osób chcących otworzyć własny biznes na Pomorzu Zachodnim

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z Pośrednikiem Finansowym, który bezpośrednio będzie udzielać wsparcia osobom chcącym założyć działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach zawartych umów BGK powierzył Konsorcjum ECDF S.A i MEGA SONIC S.A kwotę w wysokości 15,7 mln zł, która zostanie uzupełniona o wkład własny Konsorcjum w wysokości niemal 2 mln zł. Środki te pozwolą na utworzenie 280 nowych miejsc pracy w regionie.

O niskooprocentowane pożyczki mogą starać się pozostające bez pracy osoby powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Wartość pożyczki na rozpoczęcie działalności to maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia – obecnie jest to ok 84 tys. zł. Pożyczka udzielana będzie na okres do 7 lat, z możliwością uzyskania rocznej karencji w spłacie kapitału. Pożyczki udzielane będą na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, bez dodatkowych opłat i prowizji. Środki można będzie przeznaczyć na wszystkie wydatki mające związek z uruchomieniem biznesu, m.in. zakup maszyn, urządzeń, adaptację pomieszczeń, reklamę czy usługi księgowe.

Dodatkowo nowi przedsiębiorcy będą mogli starać się o pożyczkę do 20 tys. zł na utworzenie dodatkowego miejsca pracy w ramach założonej działalności – oprocentowaną tak samo, jak pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Okres jej spłaty nie będzie mógł przekroczyć 3 lat, z możliwością uzyskania 6 miesięcznej karencji w spłacie kapitału.

Dokumentacja niezbędna do ubiegania się o pożyczkę zostanie udostępniona na stronie internetowej Pośrednika Finansowego po ogłoszeniu naboru wniosków.

Fundusz pożyczkowy współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.