A A A Wersja kontrastowa

138 mln zł na rewitalizację miast i odnowę obszarów wiejskich w województwie małopolskim

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie małopolskim.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym między innymi do banków spółdzielczych i komercyjnych oraz funduszy pożyczkowych. Ich zadaniem będzie uruchomienie instrumentu finansowego Pożyczka na rewitalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Środki z  pożyczki przeznaczone zostaną na wsparcie projektów z zakresu rewitalizacji miast i obszarów wiejskich na terenie województwa małopolskiego. Przy pomocy niniejszego instrumentu wspierane będą działania inwestycyjne, służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych.

Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach ww. postępowania wynosi 138 mln zł.

Więcej informacji nt. przetargu znajduje się tutaj.