A A A Wersja kontrastowa

120 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie wielkopolskim.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie uruchomienie instrumentów finansowych, takich jak „Mikropożyczka” i  „Pożyczka Rozwojowa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W województwie wielkopolskim wsparcie finansowe przewiduje zwiększenie aktywności inwestycyjnej istniejących podmiotów gospodarczych Wielkopolski, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie konkurencyjności oraz stymulowanie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz wdrażania przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach ww. postępowań wyniesie 120 mln zł.

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją konkursową znajduje się tutaj.