A A A Wersja kontrastowa

120 mln na rozwój przedsiębiorczości i na działalność badawczo-rozwojową w województwie pomorskim

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił przetargi nieograniczone dla instytucji finansowych na uruchomienie instrumentów finansowych „Pożyczka na innowacje” w dniu 28 czerwca 2017 r. oraz „Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana” w dniu 30 czerwca 2017 r.

Przetargi kierowane są do instytucji finansowych, w tym banków, banków spółdzielczych czy funduszy pożyczkowych oraz innych pożyczkodawców, których zadaniem będzie ustanowienie Instrumentów Finansowych, odpowiednio „Pożyczka na innowacje” albo „Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana”, skierowanych do przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie województwa pomorskiego.

Instrumenty te zostały zasilone środkami Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ w ramach projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert dla postępowania na „Pożyczkę Inwestycyjną i Pożyczkę Profilowaną” upływa 17  sierpnia br., zaś na „Pożyczkę na innowacje” 19 września br. 

Docelowo ofertę Pośredników Finansowych uzupełnią „Pożyczki na innowacje”, które mają przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o działalność badawczo-rozwojową i wspierać inwestycje na wczesnych etapach gotowości technologicznej, wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, realizowane na terenie województwa pomorskiego.

W ramach pakietu „Pożyczki Inwestycyjnej” i „Pożyczki Profilowanej” finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw, realizowanych na terenie województwa pomorskiego, służących wzmocnieniu ich potencjału konkurencyjnego i zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększeniu ich produktywności.

Wspierane przedsięwzięcia inwestycyjne umożliwią przedsiębiorstwom istotne poszerzenie rynków zbytu, poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości, realizowanych na terenie województwa pomorskiego oraz wpisujących się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Do małych i średnich firm kierowana będzie „Pożyczka Profilowana” wspierająca także inwestycje i rozwiązania organizacyjne służące ograniczeniu zasobochłonności procesów produkcyjnych.

Łączna kwota środków udostępniona w ramach postępowań wyniesie co najmniej 120 mln zł.

Postępowania są realizowane przez BGK - Menadżera Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ - w ramach umowy zawartej z Zarządem Województwa Pomorskiego jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Pełna treść komunikatów o zamówieniach wraz z ogłoszeniami i dokumentacją przetargową znajduje się na stronie