A A A Wersja kontrastowa

100 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie warmińsko- mazurskim

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie warmińsko- mazurskim w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” RPO WiM 2014-2020 Poddziałanie 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF) oraz 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie  wdrożenie i zarządzanie Instrumentami Finansowymi:

- Pożyczka rozwojowa (wsparcia przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju (tj. działających na rynku nie dłużej niż 3 lata)

- Pożyczka inwestycyjna z premią (wsparcie inwestycji w niezbędną infrastrukturę ściśle związaną z przedmiotem projektu, poprawę potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw, zdolność do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usługi)

Kwota środków z Funduszu Funduszy przeznaczonych na ten cel w ramach ww. postępowania wynosi 100 mln złotych

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją konkursową znajduje się tutaj.