A A A Wersja kontrastowa

100 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w województwie łódzkim

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie łódzkim.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie uruchomienie instrumentów finansowych, w ramach których udzielane będą produkty finansowe takich jak „Mikropożyczka Inwestycyjno-Obrotowa”, „Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa” i „Pożyczka Inwestycyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wsparcie finansowe przeznaczone będzie na rozwój przedsiębiorstw z  sektora MŚP.

Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach ww. postępowania wyniesie 100 mln zł.

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją przetargową znajduje się tutaj.