A A A Wersja kontrastowa

Pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań obejmujących wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami i samorządami. 

Ułatwienia w spłacie pożyczek obejmują*:

  • dodatkową, sześciomiesięczną karencję w spłacie rat kapitałowych dla przedsiębiorców, którzy korzystają z pożyczek lub się na nie zdecydują,
  • wakacje kredytowe - możliwość wstrzymania na okres 4 miesięcy spłaty zobowiązań,
  • możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki,
  • możliwość niestosowania odsetek karnych oraz niepodejmowanie działań windykacyjnych dla zaległości w spłacie zobowiązań, wywołanych na skutek COVID-19.

Pożyczkobiorcy, chcący skorzystać z tych rozwiązań, powinni skontaktować się bezpośrednio z pośrednikiem finansowym, z którym zawarli umowę na udzielenie pożyczki. Zmiany warunków mogą nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę i zależą od oceny pośrednika. Pełna lista instytucji finansujących znajduje się tutaj.


O szczegółach zmian warunków dowiedz się tutaj.

Poznaj ofertę dla swojego regionu!

Masz pytanie? Wypełnij formularz

Cel finansowania*
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. W BGK została wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@bgk.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszonego wniosku za pośrednictwem formularza kontaktowego. Informacja zwrotna będzie przesyłana do Pani/Pana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, ze zm.), na podany w formularzu adres e-mail. Ma Pani/Pan prawo do żądania od BGK dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są na pozyczkiunijne.bgk.pl/rodo.
captcha

Opis projektów RPO

Poznaj szczegóły projektów i dowiedz się, z jakiego finansowania możesz skorzystać w swoim województwie!

Biblioteka Praktycznych Rad

Masz pomysł na biznes, ale nie wiesz od czego zacząć? Sprawdź, jakie kroki należy zrobić, aby spełnić swoje biznesowe cele!

Czym są pożyczki unijne?

Pożyczki unijne zastąpiły dobrze znany polskim firmom system dotacyjny. Są to odnawialne instrumenty finansowe w postaci pożyczek, poręczeń kredytów oraz wejść kapitałowych, z których po spłacie można skorzystać ponownie. Przedsiębiorcy z piętnastu województw mają szansę otrzymać środki z pożyczek unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020. Szeroki wybór produktów dopasowany jest do rzeczywistych, wcześniej zidentyfikowanych potrzeb poszczególnych regionów. W każdym z nich oferujemy pożyczki na rozwój firm – finansujemy projekty, które zwiększają ich konkurencyjność, ale także dostarczamy środki na inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia poszerzające skalę działalności firmy lub wzbogacające ofertę firm o nowe produkty i usługi, czy pozwalające na wprowadzenie innowacji. Co ważne, naszym celem jest wspieranie wszystkich przedsiębiorców – zarówno doświadczonych inwestujących w rozwój firmy, jak i stawiających pierwsze kroki w biznesie,w zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

Pożyczki unijne zasilają nie tylko biznes, ale także finansują inwestycje związane z rewitalizacją, poprawą efektywności energetycznej, termomodernizacją, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i sektorze publicznym.

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego